Ako pracovať s vytlačeným strihom

Ako pracovať s vytlačeným strihom

 

Potrebujeme: 

  • strih vytlačený na formáte A4
  • pravítko
  • lepiacu pásku
  • strihový papier
  • kancelárske nožnice
  • pero

Postup:
1.Premeriame veľkosť štvorca označeného 3x3cm. Ak každá z jeho strán zodpovedá tejto dĺžke, strih máme vytlačený správne.

2. Podľa zmenšeného strihu v úvode dokumentu, poukladáme hárky papiera vedľa seba. Všímame si značenie A1, A2…, B1, B2…atď. Hárky rovnakej skupiny značenia ukladáme pod seba do stĺpcov podľa poradia (A1, A2, A3, A4…). Hárky papiera na seba ukladáme tak, aby sme okrajom papiera prekryli polovicu hrúbky prerušovanej čiary susedného papiera. Pri tlači sa môže papier posunúť, preto zároveň kontrolujeme strihové diely či nám čiary na seba pekne nadväzujú.

3. Malými kúskami lepiacej pásky zlepíme papiere v miestach spojov, znova skontrolujeme nadväznosť strihových čiar. Ak nám na seba čiary plynule nadväzujú, môžeme papiere zlepiť v spojoch po výške aj po šírke.

4. Na pripravený strih položíme strihový papier a pomocou pera a pravítka prekreslíme diely vo veľkosti, ktoré potrebujeme. Každá veľkosť má iný typ čiary. Prekreslíme aj značky prislúchajúce dielom (napr. umiestnenie vrecka, odševok, dolná záložka), smer osnovy (šípka), označenie FOLD (priehyb) a číslo strihového dielu. Na strihové diely označíme aj veľkosť.

 

5. Vystrihneme diely z papiera. Pri strihaní dielov z látky nezabúdame pridať švíkové záložky po obvode dielov (okrem miest označených slovom FOLD, tie striháme v priehybe). Látkové diely striháme podľa popisov uvedených pri každom strihu.

Tip: pre jednoduchšiu manipuláciu so strihmi odporúčame prekresliť diely na papier zrkadlovo. Strihový papier prehneme a k jeho priehybu umiestnime diel okrajom označeným FOLD. Strih prekreslíme, označíme nástrihy a smer osnovy a vystrihneme naraz obe vrstvy papiera. Vznikne nám rozložený strih. Strih umiestnime na látku, pridáme švíkové záložky a vystrihneme.

Veríme, že náš postup bol nápomocný. Tešíme sa na ďalší spoločný projekt :)